Requiem Faure

Het Requiem van Fauré neemt een bijzondere plaats in in de muziekgeschiedenis. Het drama dat Mozart, Verdi en Berlioz laten horen stond Fauré tegen. Hij zag de Requiem-mis meer als een troostrijk muziekstuk, een verlossing van het aardse en de gang naar het paradijs, dan het pijnlijk weggaan. “Mijn Requiem is zachtmoedig van temperament, zoals ikzelf. Het drukt niet de angst voor de dood uit, iemand noemde het zelfs een wiegelied van de dood”. Er straalt dan ook een ongekende sereniteit uit zijn muziek die blijft boeien.

Nacht & Mysterie

De nacht fascineert, doet de mens verwonderen en brengt rust, maar kan de mens ook angstig maken. Het universum toont zich in alle grootsheid en schoonheid en maakt de mens nietig. De nacht vergroot emoties uit zoals eenzaamheid en verdriet. In de nacht vertelt men elkaar verhalen om troost te bieden aan de zwaarheid van de dagen. Ouders wiegen hun kinderen in slaap.

A festival of Lessons & Carols